forex trading logo
Имамо 24 гостију на мрежи

Почетна Информатор
Информатор
Опште информације

У саставу ОШ „Мајур“,Мајур  су матична школа у Мајуру са својством правног лица и издвојено одељење у Штитару, која немају својство правног лица.. Назив школе је: Основна школа " Мајур". Седиште школе је у Мајуру, поштански број 15353, улица и број: Светог Саве 4. Матични број школе 07169710, ПИБ 100084686. Оснивач школе је Република Србија. Школа је правно лице са статусом установе, која обавља делатност основног образовања  и има право да у правном промету закључује уговоре и предузима друге правне радње и правне послове у оквиру своје правне и пословне способности. Школа је носилац права, обавеза и одговорности у остваривању делатности основног образовања, у складу са законом.

Опширније...
 
Информатор о раду основне школе

Информатор о раду Основне школе сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/4 , 54/07,104/09 и 36/10) и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа ( “Службени гласник РС “ број 57/05). Информатор је објављен марта 04.01. 2011 године. Информатор о раду доступан је јавности у писаном облику и огласној табли школе. Особа одговорна за тачност података је Драга Адакалић Томић, директор, овлашћено лице за информације од јавног значаја Основне школе "Мајур'' Мајур.

Опширније...
 Најновије

Најчитаније

Банер

Покреће Joomla!. Designed by: Joomla template cheap web hosting Valid XHTML and CSS.