forex trading logo
Имамо 80 гостију на мрежи

Почетна Родитељи
Родитељи
Упутство за родитеље

Прилог 10

УПУТСТВО ЗА РОДИТЕЉЕ (СТАРАТЕЉЕ)

· Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда.

· Завршни испит се полаже три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег дана комбиновани тест.

· Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.

· Ученици треба да дођу у школу у 8.15 часова сва три дана полагања испита;

· На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;

· На испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, троугао и шестар.

· На испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит.

· На испиту није дозвољен разговор међу ученицима.

· Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45 часова и у периоду од 10.45 до 11.00 часова.

· Ученици могу бити удаљени са испита у случају непоштовања правила и упутстава дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.

· Ученик који је удаљен са теста у следећем року може да полаже тест са кога је удаљен.

· Родитељима односно старатељима забрањено је да без посебног одобрења буду у школи за време полагања завршног испита.

· У случају непредвиђене спречености ученика да приступи полагању завршног испита, родитељ односно старатељ у обавези је да то пријави одељењском старешини до 8.00 часова на дан полагања.

· Ученике на болничком или кућном лечењу родитељи, односно старатељи, пријављују одељењском старешини најкасније један дан пре полагања завршног испита; ученици полажу завршни испит у простору који одговара њиховом здравственом стању.

· После објављивања привремених резултата, ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем, односно старатељем, и право приговора школској комисији уколико сматрају да су оштећени.

Молимо родитеље, односно старатеље, да:

· Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног испита.

· Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу.

· У провери резултата на појединачним тестовима на завршном испиту родитељи, односно старатељи ученика треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања.

· На основу Правилника о изменама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС Просветни гласник”, број 12/14) у коме је утврђен удео појединачних тестова у укупном броју бодова на завршном испиту, који износи 30 бодова, ученик може да оствари из српског, односно матерњег језика највише 10 бодова, из математике највише 10 бодова и на комбинованом тесту највише 10 бодова.

· На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака.

· Бодови које је ученик остварио израчунавају се тако што се резултат постигнут на тесту множи коефицијентом 0,5 (тј. резултат на тесту подели се са 2).

· То значи да ће ученик који, на пример, има резултат 17 бодова на једном од три теста остварити 8,5 бодова на том тесту. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат на тесту.

 

 
Дан отворених врата

 

Опширније...
 
УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

УПИС  У   ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ


 

 

 

 

О Б А В Е З А Н ЗА ДЕЦУ КОЈА ДО ПОЧЕТКА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ (1.09.2018. год.) ИМАЈУ НАЈМАЊЕ ШЕСТ И ПО, А НАЈВИШЕ СЕДАМ И ПО ГОДИНА.

РОДИТЕЉИ ЧИЈА ДЕЦА 1. СЕПТЕМБРА 2018. год. ИМАЈУ ШЕСТ ДО ШЕСТ И ПО ГОДИНА, А ЖЕЛЕ ДА ИМ ДЕЦА ПОЂУ У ШКОЛУ, МОГУ ДА ПРИЈАВЕ ДЕЦУ ЗА ПРОВЕРУ СПРЕМНОСТИ ЗА УПИС У ШКОЛУ.

У ШКОЛУ МОЖЕ ДА СЕ УПИШЕ И ДЕТЕ СТАРИЈЕ ОД 7,5 ГОДИНА АКО СЕ ЗБОГ БОЛЕСТИ И ДРУГИХ ОПРАВДАНИХ РАЗЛОГА НИЈЕ УПИСАЛО.

УПИС ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД

ЋЕ СЕ ВРШИТИ


ОД 2.04.2018. - 31.05.2018. СВАКОГ РАДНОГ ДАНА

 

ПРИ УПИСУ РОДИТЕЉИ ТРЕБА ДА ДОСТАВЕ :

1. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ,

2. ДОКАЗ О ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ ДЕТЕТА,

3. ДОКАЗ ДА ЈЕ ДЕТЕ ПОХАЂАЛО ОБАВЕЗНО

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ,

4. ПОТВРДУ О МЕСТУ БОРАВКА.

 
Отворени дан школе

ОТВОРЕНИ ДАН ШКОЛЕ

Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи/старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду. Термини отвореног дана школе у школској 2017/2018. години су:


ПРВО  ПОЛУГОДИШТЕ

Понедељак, 23. октобар 2017.

Уторак, 21. новембар 2017.

Среда, 20. децембар 2017.

Четвртак, 11. јануар 2018.


ДРУГО  ПОЛУГОДИШТЕ

Петак, 23. фебруар 2018.

Уторак, 13. март 2018.

Среда, 12. април 2018.

Четвртак, 17. мај 2018.

 

 Најновије

Најчитаније

Банер

Покреће Joomla!. Designed by: Joomla template cheap web hosting Valid XHTML and CSS.