forex trading logo
Имамо 32 гостију на мрежи

Гасно уље
Позив

Наручилац

Основна школа „ Majур“ Мајур

Адреса

Светог Саве број 4

Место

Мајур

Интернет адреса

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

На основу члана 55, 57. и 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14/2015,68/2015) ОШ „ Мајур“ Мајур, дана 22. 06. 2017.

oбјављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке: Гасно уље  екстра лако евро ел - ЈН 1-1-2/2017

 

Опширније...
 
Конкурсна документација

OСНОВНА  ШКОЛА „МАЈУР“ МАЈУР

ЈАВНА  НАБАВКА - ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ БРОЈ 1-1-2/2017

 

[јуни] 2017. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 „), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 215//2-1 од 06. 06. 2017.-и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 215/2-2 од 06. 06. 2017.

Опширније...
 Најновије

Најчитаније

Банер

Покреће Joomla!. Designed by: Joomla template cheap web hosting Valid XHTML and CSS.