forex trading logo
Имамо 32 гостију на мрежи

Јавне набавке
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гл.РС“ бр.72/09, 52/11 и 55/13) и чл. 54. Статута, а у вези са чланом 22. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12), Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС", бр. 106/13),.Школски одбор Основне школе „Мајур“ Мајур, на седници одржаној дана 8.10.2015.донео је следећи:

ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

1. Предмет уређивања

Члан 1.

 

Овим Правилником уређује се поступак јавне набавке унутар Основне школе „Мајур” у Мајуру,  (у даљем тексту: наручилац) а нарочито: начин планирања набавки (критеријуми, правила и начин одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности, начин испитивања и истраживања тржишта), одговорност за планирање, циљеви поступка јавне набавке, начин извршавања обавеза из поступка, начин обезбеђивања конкуренције и начин праћења извршења уговора о јавној набавци.

 

 

Опширније...
 Најновије

Најчитаније

Банер

Покреће Joomla!. Designed by: Joomla template cheap web hosting Valid XHTML and CSS.