forex trading logo
Имамо 55 гостију на мрежи

Шести разред

 

 

Наставни предмет

Издавач

Назив књиге и име аутора

Цена

СРПСКИ  ЈЕЗИК

Нови Логос (СРП6СРП01318)

„Уметност речи”, читанка за шести разред основне школе
Аутори: Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић

840,00

„Дар речи”, граматика за шести разред основне школе
Аутори: Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез-Иљукић

620,00

„Радна свеска 6”, уз уџбенички комплет српског језика за шести разред основне школе
Аутори: Маташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић, Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез-Иљукић

530,00

ФРАНЦУСКИ  ЈЕЗИК

(први страни језик-обавезни)

Завод за уџбенике

(СТР6ФРА00797)

IMAGES DE FRANCE 6 - уџбеник са електронским аудио додатком за шесту годину учења
Аутори: Весна Фила, Милица Голубовић-Тасевска

933,90

ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК

(други страни језик-изборни)

The English Book (СТР6ЕНГ01426)

Project 2 - Уџбеник (четврто издање)
Аутори: Tom Hutchinson

825,00

Project 2 - Радна свеска (четврто издање)
Аутори: Tom Hutchinson, Rod Fricker

561,00

ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК

(први страни језик-обавезни)

Klett

(СТР6ЕНГ00853)

Messages 2”, енглески језик за шести разред основне школе, уџбеник
Аутори: Дајана Гуди, Ноел Гуди

850,00

Messages 2”, енглески језик за шести разред основне школе, радна свеска и ЦД
Аутори: Ноел Гуди, Дејвид Болтон, ДајанаГуди

600,00

ФРАНЦУСКИ  ЈЕЗИК

(други страни језик-изборни)

Дата Статус  (СТР6ФРА00338)

Pixel 2
Аутори: Sylvie Schmitt

920,00

ЛИКОВНА  КУЛТУРА

Klett

(СРП6ЛИК01150)

„Ликовна култура 6”, уџбеник за шести разред основне школе

Аутори: Сања Филиповић

680,00

МУЗИЧКА  КУЛТУРА

Логос

(СРП6МУЗ01319)

„Музичка култура 6”, уџбеник за шести разред основне школе

Аутори: Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан

710,00

ИСТОРИЈА

Нови Логос (СРП6ИСТ01320)

„Историја 6”, уџбеник историје за шести разред основне школе

Аутори: Марија Векић Кочић, Драгољуб Кочић, Душко Лопандић

850,00

ГЕОГРАФИЈА

Нови Логос  (СРП6ГЕО01321)

„Географија 6“  уџбеник географије за шести разред основне школе

Аутори: Снежана Вујадиновић, Рајко Голић

850,00

ФИЗИКА

Klett (СРП6ФИЗ01119)

„Физика 6“, уџбеник за шести разред основне школе

Аутори: Марина Радојевић

690,00

„Физика 6“, збирка задатака са лабораторијским вежбама за шести разред основне школе

Аутори: Марина Радојевић

580,00

МАТЕМАТИКА

Klett (СРП6МАТ01643)

„Математика 6”, уџбеник за шести разред основне школе
Аутори: Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

790,00

„Математика 6”, збирка задатака са решењима за шести разред основне школе
Аутори: Сања Милојевић, Ненад Вуловић

620,00

БИОЛОГИЈА

БИГЗ (СРП6БИО00203)

БИОЛОГИЈА 6,уџбеник

Аутори: Наталија Букуров, Јасна Радосављевић, Тања Станојевић

800,00

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Нови Логос (СРП6ТЕХ01324)

Техничко и информатичко образовање 6”, уџбеник за шести разред основне школе

Аутори: Жељко Васић, Иван Ђисалов, Дијана Каруовић, Марија Ђуришић

790,00

 


 

Најновије

Најчитаније

Банер

Покреће Joomla!. Designed by: Joomla template cheap web hosting Valid XHTML and CSS.